E-mailový marketing pro začátečníky: Jak navázat kontakt se zákazníky a podpořit rezervace?

23. 10. 2023
5 min čtení
blue folder with white envelopes
E-mailový marketing je jedním z nejmocnějších nástrojů v arzenálu firmy, který lze využít ke komunikaci se zákazníky, ať už stávajícími, bývalými, nebo i potenciálními. Svět e-mailového marketingu je však složitý a pro začátečníky může být skličující. Zde je několik tipů, jak s ním začít a jak maximalizovat jeho potenciál pro získávání rezervací.

Co je e-mailový marketing?

Pro ty, kteří s tímto konceptem začínají, otevírá e-mailový marketing široký svět možností. Neslouží totiž jen jako přímá komunikační linka, která vám umožní doručovat zprávy na míru, propagační akce a aktualizace přímo do schránek vašich odběratelů. E-mailový marketing nabízí komplexní sadu nástrojů pro navázání smysluplných spojení a dosažení žádoucích výsledků – od přivítání nových zákazníků, přes péči o ty stávající až po oslovení těch potenciálních.

Je to tedy více než jen elektronická korespondence. E-mailový marketing je mocný nástroj, který vám umožňuje zaujmout, informovat a inspirovat k akci, a to vše jen v rámci dobře sestavených zpráv.

Začínáme s e-mailovým marketingem

1. Výběr poskytovatele e-mailových služeb

Vaše úsilí o e-mailový marketing by mělo začínat promyšleným výběrem vhodného poskytovatele e-mailových služeb neboli nástroje pro zasílání newsletterů. Ti jsou ve své podstatě technologické subjekty, které se věnují zefektivnění složitého procesu tvorby, správy a šíření e-mailů určenému publiku. Kromě pouhého usnadnění těchto funkcí disponují mnohostrannou škálou nástrojů a funkcí, které marketérům umožňují pečovat o základnu odběratelů.

2. Identifikujte své publikum

Když máte k dispozici poskytovatele služeb, dalším krokem je pečlivý sběr a třízení údajů o zákaznících. Stejně jako zkušený kartograf mapuje neprobádaná území, vy vymezíte své publikum na základě preferencí, chování a demografických údajů. To vám umožní je roztřídit do skupin a v budoucnu cílit jen na vybrané z nich. Můžete tak posílat různé typy e-mailů svým stávajícím zákazníkům, bývalým zákazníkům nebo těm, které chcete oslovit. Jakmile zjistíte, kdo je vaše cílová skupina, můžete přejít k dalším krokům.

3. Vytvořte přesvědčivý obsah

Povznesení e-mailových kampaní do pozoruhodných výšin vyžaduje předem promyšlený přístup. Pustit se do procesu s rozmyslem znamená věnovat čas a úsilí tvorbě e-mailů, které nebudou pouze předávat informace, ale vzbudí nadšení. Představte si dopad poučného článku, který odhaluje poznatky z oboru, nebo přináší pečlivě sestavené sbírky tipů, které mají zjedodušit nějaký aspekt v životě vašich zákazníků.

Skutečné kouzlo však spočívá v bezproblémovém začlenění výzvy k akci (call to action = CTA). CTA tlačítka nebo prolinky nasměrují vaše čtenáře k vytouženému cíli – ať už jde o poskytnutí dalších informací, přihlášení na událost nebo využití lákavé nabídky. Tento strategický prvek dodává e-mailu přehlednost, ale také propojuje hodnotný obsah s aktivním zapojením publika. 

4. Sledování výkonu

Sledování a vyhodnocování účinnosti e-mailových kampaní hraje klíčovou roli při zlepšování celkové marketingové strategie. Nástroje pro zasílání newsletterů většinou obsahují i statistiky, ze kterých zjistíte základní míru otevření e-mailů a míru prokliků, ale také zásadní míru konverze.

Míra otevření e-mailů je základní metrikou používanou k měření procenta příjemců, kteří otevřou nebo zobrazí odeslaný e-mail. Poskytuje přehled o tom, jak efektivně předmět e-mailu, text v záhlaví a jméno odesílatele zaujmou vaše publikum a přimějí je k prozkoumání dalšího obsahu zprávy.

Míra prokliku – další důležitá metrika. Ilustruje, do jaké míry obsah vašeho e-mailu úspěšně podněcuje příjemce k dalšímu zkoumání. 

Nicméně konečným cílem každé e-mailové kampaně je vyvolat konverze, které mohou zahrnovat celou řadu akcí od nákupu, přes rezervaci služby až po otevření vašich rezervačních webových stránek. Pečlivou analýzou míry konverze můžete rozklíčovat, které kampaně, obsah nebo strategie vedou k nejžádanějším výsledkům. 

Při průběžném shromažďování a interpretaci dat se objevují vzorce a trendy, které osvětlují, které taktiky jsou trvale účinné a které potřebují nějakou úpravu. 
blue plastic envelope

Jaké typy e-mailů můžete odesílat

V oblasti e-mailového marketingu existuje celá řada různých typů kampaní, z nichž každá je vytvořená k tomu, aby splňovala konkrétní účel a zaujala příjemce jedinečným způsobem. 

Uvítací e-maily: Uvítací e-maily, které jsou na počátku cesty odběratele, ho vřele digitálně obejmou a představí mu vaši značku, služby a nabídku. Tyto počáteční interakce udávají tón budoucí komunikace a dodávají příjemcům pocit důležitosti.

E-maily s poděkováním: Podstatou e-mailů s poděkováním za věrnost je oslava stávajících zákazníků a vyjádření upřímné vděčnosti. Ať už se jedná o výročí nebo prosté vyjádření vděčnosti za jejich loajalitu. Tyto e-maily přispívají k trvalejšímu propojení.

Transakční e-maily: Transakční e-maily jsou zprávy, které jsou zasílány v reakci na akci, kterou uživatel provede na webových stránkách nebo v aplikaci. Tato sdělení zahrnují potvrzení rezervací, oznámení o resetu hesla a další nezbytné aktualizace, které se týkají konkrétních akcí zákazníků. 

Propagační e-maily: Tyto e-maily jsou předvojem tradičního marketingu a mají moc propagovat prodej, slevu nebo speciální nabídku. Strategicky načasované a pečlivě vytvořené kampaně nutí příjemce, aby je prozkoumali, zvážili a v ideálním případě i rezervovali službu, či nakoupili propagovaný produkt. 

Upoutávkové e-maily: Upoutávkové e-maily, nebo také anglicky teaser emails, slouží jako vynikající metoda k vyvolání očekávání nadcházejícího uvedení produktu na trh. Tyto zprávy obvykle obsahují stučné představení produktu s hypertextovým odkazem, který příjemce odkazuje na stránku s dalšími informacemi. Obvykle se rozesílají několik dní před uvedením na trh, aby pomohly vzbudit nadšení.

Upoutávkové e-maily mají také význam při vyvolání vzrušení z nadcházejících událostí. Ať už se jedná o webinář, živé vysílání nebo jinou formu příležitosti, tyto e-maily mohou poskytnout náhled toho, co mohou zákazníci očekávat.


Jak jste zjistili v tomto blogovém příspěvku, e-maily mohou být silnou zbraní ve vašem marketingovém arzenálu. Ačkoliv to může být na začátku zdánlivě složité, zejména pro nováčky, klíčové je začít postupně, zůstat konzistentní a vždy klást důraz na poskytování hodnotného obsahu.

Pamatujte, že e-mailový marketing není jen o zasílání reklamních zpráv, ale o budování vztahů, nabízení řešení a rozvíjení důvěry vašeho publika. Využijte tedy znalosti, které jste zde získali, uveďte je do praxe a sledujte, jak vám přibývají klienti a nové rezervace. 
integration

Mějte svůj rozvrh pod kontrolou s Reserviem

Vytvořit účet zdarma
Líbí se vám článek?