Ako zabezpečiť súlad rezervácie termínu s nariadením GDPR

1. 11. 2023
3 min čítania
locked safe in blue
Je pre vás náročné zabezpečiť, aby bol váš proces rezervácie termínov v súlade s nariadeniami GDPR? Nie ste sami. V súvislosti s platným všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) sa mnohí majitelia firiem, poskytovatelia služieb a odborníci zaoberajú otázkou, ako zosúladiť svoje postupy s týmito zavedenými usmerneniami.

Problémom je, že nariadenia GDPR môžu byť mätúce a ich implementácia časovo náročná, takže mnohí majitelia firiem sa necítia istí, ako zabezpečiť ochranu údajov svojich zákazníkov.

Nemusíte sa však obávať! V spoločnosti Reservio sme vám uľahčili zabezpečenie toho, aby bol váš proces rezervácie termínov plne v súlade s nariadeniami GDPR. V tomto príspevku na blogu vás prevedieme týmto procesom a ukážeme vám, ako vám naša platforma pomôže dodržiavať požiadavky nariadenia GDPR.

Čo je GDPR?

Skôr ako sa však dostaneme k jednotlivým bodom, vysvetlíme si najdôležitejší pojem, a to nariadenie GDPR. 

Nariadenia GDPR, známe aj ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov, sú súborom pravidiel ochrany údajov, ktoré majú chrániť osobné údaje fyzických osôb v Európskej únii. Tieto nariadenia boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby podniky a organizácie zodpovedne zaobchádzali s osobnými údajmi a chránili práva jednotlivcov na ochranu súkromia. 
padlock in reservio colors
Podľa nariadenia GDPR musia podniky pred zhromažďovaním osobných údajov (napríklad mien, adries a kontaktných údajov) získať od jednotlivcov výslovný súhlas a jasne vysvetliť, ako sa budú používať. Fyzickým osobám tiež priznáva právo na prístup k svojim údajom, ich opravu alebo dokonca vymazanie, ak je to potrebné. Okrem toho sú podniky povinné prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom alebo porušením. 

Nedodržanie nariadenia GDPR môže mať za následok prísne sankcie vrátane vysokých pokút. 

1. Vyberte si bezpečný systém

Ako vám s tým môže pomôcť spoločnosť Reservio? Naša platforma ponúka množstvo funkcií, ktoré vám pomôžu dodržiavať predpisy. Jednou z najdôležitejších je naša technológia zabezpečeného servera. Všetky údaje vašich zákazníkov sú uložené na serveroch, ktoré sú plne v súlade s nariadeniami GDPR. Navyše používame štandardné šifrovanie, aby sme zaistili, že všetky údaje budú v bezpečí.

2. Chráňte proces rezervácie termínu

Ďalšou kľúčovou funkciou, ktorá pomáha dodržiavať nariadenie GDPR, je náš proces rezervácie termínu. Uľahčujeme vám získavanie súhlasu od vašich zákazníkov so zhromažďovaním, používaním a ukladaním ich údajov.

3. Súhlas so zasielaním marketingových správ

Ak chcete svojim klientom posielať špeciálne ponuky, novinky a iné propagačné správy o vašich službách, potrebujete od nich súhlas. Reservio vám umožňuje spravovať, či sa pri rezervácii zobrazí výzva na potvrdenie.

4. Nastavenie vlastného času ukladania údajov klienta

Dávame vám tiež možnosť kedykoľvek vymazať údaje zákazníkov a poskytujeme vám podrobné protokoly o všetkých činnostiach spracovania údajov, aby ste sa mohli uistiť, že ste vždy v súlade s predpismi. Môžete si tiež vybrať, ako dlho chcete osobné údaje svojich klientov uchovávať. Môžete si vybrať buď odporúčané časové rámce, alebo vyhovieť jedinečným potrebám vašej firmy pomocou vlastných nastavení.


V spoločnosti Reservio berieme bezpečnosť údajov a dodržiavanie nariadenia GDPR veľmi vážne. Viac informácií o tom, ako zabezpečujeme bezpečnosť údajov vašich zákazníkov, nájdete na našej stránke. V súvislosti s dodržiavaním nariadenia GDPR neriskujte - dôverujte spoločnosti Reservio, ktorá vám pomôže dodržiavať predpisy a chrániť údaje vašich klientov. Zaregistrujte sa teraz a zažite pokoj, ktorý prináša vedomie, že vaša firma je plne v súlade s predpismi.

V súvislosti s dodržiavaním nariadenia GDPR neriskujte - dôverujte spoločnosti Reservio, ktorá vám pomôže dodržiavať predpisy a chrániť údaje vašich klientov. Zaregistrujte sa teraz a zažite pokoj, ktorý prináša vedomie, že vaša firma je plne v súlade s predpismi.
integration

Majte svoj rozvrh pod kontrolou s Reserviom

Vytvoriť účet zdarma
Páči sa vám článok?