Zabezpečenie údajov

Reservio spĺňa aj tie najnáročnejšie bezpečnostné požiadavky. Dodržiavame najnovšie štandardy, aby sme zabezpečili ochranu vašich údajov.
ISO logo
ISO logo

ISO 27001:2013

Dodržiavame odporúčané medzinárodné postupy v oblasti informačnej bezpečnosti a sme držiteľmi akreditovanej certifikácie.
GDPR logo
GDPR logo

GDPR

Citlivé údaje chránime podľa prísnych pravidiel GDPR a európskej legislatívy. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
LGPD logo
LGPD logo

LGPD

Pri spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi uplatňujeme opatrenia podľa prísnych brazílskych zákonov.
Privacy Shield logo
Privacy Shield logo

Privacy Shield

Výmena osobných údajov medzi Európskou úniou, Švajčiarskom a USA podlieha pravidlám Privacy Shield Framework.
SSL logo
SSL logo

Certifikát SSL

Všetky údaje zadané do Reservia sa prenášajú šifrovane pomocou medzinárodne uznávaného certifikátu SSL.

Bezpečnosť rezervačného systému

Ukladanie prihlasovacích údajov

Používame pokročilé techniky hashovania, aby sme pri opakovanom prihlasovaní udržali vaše heslo v bezpečí. Zaznamenáva sa ako odtlačok pomocou bcrypt, ktorý zabraňuje možnej krádeži.

Oprávnenia

Prístup k rezervačnému systému je obmedzený na vlastníka účtu a používateľov uvedených v jeho nastaveniach. Tí musia potvrdiť e-mailovú pozvánku, ktorá sa používa na overenie adresy. Správca účtu určuje rozsah ich prístupu a môže obmedziť dostupnosť určitých funkcií.

Online platby

Všetky online platby za naše balíčky a prémiové služby spravuje naša partnerská spoločnosť 2Checkout. Tá dodržiava najprísnejšie medzinárodné normy a je držiteľom certifikátu PCI DSS Level 1 (The Payment Card Industry Data Security Standard), čo je v súčasnosti najvyšší štandard pre bezpečnosť online platieb. Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke spoločnosti 2Checkout.

Dostupnosť systému

Naša dostupnosť systému vo webovej verzii a v aplikácií sa pohybuje od 99,9 % vyššie. Môžete si pozrieť naše štatistiky za posledné mesiace.

Sieť a dátové úložisko

Regionálny hosting a ukladanie údajov

Údaje sú bezpečne uložené vo viacerých dátových centrách po celej Európe. Používame DigitalOcean, Amazon Web Services a Google Cloud vo Frankfurte, ako aj Nethost v Prahe a Brne.

Zálohovanie

Dáta sú denne zálohované, vďaka čomu je možné ich kedykoľvek obnoviť. Zálohované údaje sú uložené na inom mieste ako naše štandardné dátové centrá, aby sa tak eliminovali riziká, ako napríklad zlyhanie jedného z typov úložiska.

Prepnutie na zálohu a obnovenie dát

V prípade, že sa vyskytnú problémy s našimi štandardnými dátovými centrami, sú okamžite nahradené záložnými databázami v Prahe, Brne a Frankfurte. Odtiaľ je možné obnoviť všetky potenciálne stratené údaje.

Monitorovanie

Všetky používateľské operácie sa ukladajú v ELK (Elasticsearch, Logstash a Kibana), kde hľadáme chyby alebo anomálie. Údaje sa potom prenášajú do úložiska Amazon S3 na spätnú alebo podrobnejšiu analýzu problému.

Vyhľadávanie zraniteľností

Problémom predchádzame tým, že identifikujeme všetky zraniteľné oblasti systému. Používame k tomu automatizované nástroje ako Clair a Dependabot, ktoré nielen identifikujú rizikové oblasti, ale aj aktívne vyhľadávajú aktualizácie zabezpečenia.

Šifrovanie

Všetky dáta odoslané do alebo z Reservia sa prenášajú šifrované pomocou 256-bitového šifrovania. Naše koncové body sú zabezpečené protokolom TLS/SSL (Transport Layer Security a jeho predchodcom Secure Sockets Layer). V testoch Qualys SSL Labs majú hodnotenie „A+“, čo znamená, že používame iba silné šifrovanie vhodné pre maximálnu bezpečnosť.

Prispôsobiteľné funkcie

Uchovávanie údajov

V záujme dodržiavania miestnych zásad ochrany osobných údajov si môžete vybrať, ako dlho chcete uchovávať osobné údaje svojich klientov. Môžete zvoliť buď odporúčané časové rámce, alebo vyhovieť jedinečným potrebám vášho podnikania pomocou vlastných nastavení.

Súhlas so zasielaním marketingových správ

Ak chcete svojim klientom posielať špeciálne ponuky, novinky a iné propagačné správy o Vašich službách, potrebujete od nich súhlas. Reservio Vám umožňuje spravovať, či sa pri rezervácii zobrazí výzva na potvrdenie.

Všeobecné podmienky

Ak máte pre svoju klientelu vlastné všeobecné podmienky, môžete ich pridať v nastaveniach účtu. Klientom budú k dispozícii pri každej online rezervácii, aby si ich mohli prečítať a odsúhlasiť.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžete zahrnúť do procesu rezervácie. Stačí, keď ich pridáte do nastavení účtu a klientom sa zobrazia na odsúhlasenie pred finálnym potvrdením online rezervácie.

Správa incidentov a riešenie problémov

Výpadok systému

V prípade neočakávaného výpadku systému používa spoločnosť Reservio overené postupy. Tie vedú k bezodkladnému riešeniu akéhokoľvek problému v režime 24/7/365. Vďaka zálohovaniu, ktoré prebieha na dennej báze, sú všetky údaje obnoviteľné.

Problémy s prihlásením

V prípade zabudnutého hesla je používateľ vyzvaný na zadanie e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii. Na túto adresu následne obdrží správu s odkazom na obnovenie hesla. Žiadne ďalšie informácie nie sú požadované.

Problémy v aplikácii

Ak používateľ narazí na akýkoľvek problém, má k dispozícii naše návody. Okrem toho môže využiť aj radu našich špecialistov a kontaktovať zákaznícku podporu Reservio.

Právne dokumenty

Všetky ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch: