Zásady ochrany osobních údajů

Reservio si uvědomuje, že jeho zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří používají www.Reservio.com nebo jiné webové stránky námi ("Reservio AG") vlastněné a/nebo provozované si cení svého soukromí. Tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů) obsahuje důležité informace týkající se používání a sdělování informací o uživateli shromážděných na webových stránkách Reservio. Nabízíme tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí o tom, zda používat nebo pokračovat v používání Reservio. Zásady ochrany osobních údajů jsou zapracovány do Podmínek použití Reservio a podléhá těmto podmínkám. Vaše užívání Reservio stránek a všech osobních informací, které poskytnete na našich stránkách, podléhá těmto Zásadám ochrany soukromí a také Podmínkám použití.

Berte prosím na vědomí, že každý text, obraz, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé rezervačního systému zadají nebo nahrají na stránky Reservio se může dle jejich nastavení stát publikovaným obsahem, a proto není považován za "osobní údaje", a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.Reservio.com.

Jaké informace Reservio shromažďuje?

Po registraci, koupi výrobku nebo služby, a pokaždé, když navštívíte webové stránky Reservio nebo svůj účet, shromažďujeme některé typy informací; ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.

Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které poskytujete společnosti Reservio při registraci na Reservio nebo účastí na různých aktivitách na stránkách Reservio, jako jsou vkládání obrázků a popisů, nahrávání videa nebo diskuze na našem fóru.

Cookies: Při návštěvě stránek Reservio vám můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. "cookie" - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor "cookie" zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Reservio. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek Reservio nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce "příjímat cookies" vypnuta.

Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Reservio hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při registraci na Reservio nebo procházení Reservio stránek naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. "log soubory") mohou obsahovat informace, jako je např. váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

Jak používáme tyto informace

Pokud nám svěříte vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím Reservio stránek, používáme tyto vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb Reservio stránek.

Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (na diskusních fórech, ve zprávách nebo na blogu, v rámci vaší veřejné stránky nebo profilu, apod.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na Reservio, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.

Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn Reservio stránek nebo pro účely zákaznických služeb).Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost Reservio stránek a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.

Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě Reservio; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží; (f) diagnóze a opravě technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

Kdy Reservio zveřejňuje informace

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim partnerským společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.

Můžeme uvolnit vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce. Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.

Reservio si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které Reservio považuje, v dobré víře-, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti Reservio, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím Reservio služeb, v tomto případě vám Reservio nemusí být schopen poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte prosím na vědomí, že mediální soubory nahrané uživateli na stránky Reservio nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.

Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany vašeho soukromí a bezpečí (například po váš budeme požadovat unikátní heslo) při ověření vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu. Náš závazek k zabezpečení dat Reservio vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete společnosti Reservio, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, Reservio vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Pokud Reservio dozví o bezpečnostních systémů porušení, pak se můžeme pokusit vás o této skutečnosti informovat elektronicky, abyste mohli přijmout vhodná ochranná opatření. Reservio zveřejnit oznámení na svých stránkách o narušení bezpečnosti. Chcete-li získat zdarma písemné oznámení o narušení bezpečnosti (nebo odvolat Váš souhlas o obdržení oznámení v elektronické podobě), prosím kontaktujte naše Oddělení péče o zákazníky. Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu "poslední změny", které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používání Reservio stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

Zpětná vazba

Prosím, kontaktujte Reservio s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek Reservio, a to e-mailem na: support@Reservio.com

Poslední úpravy 31. ledna 2018.