Målingene som betyr noe: KPI-er for online booking

1. feb. 2024
5 min å lese
Raising statistics
Systemer for møteplanlegging er avgjørende for å effektivisere driften og sikre at avtaler og ressurser håndteres på en effektiv måte. En forutsetning for å lykkes med disse systemene er at man vet hvordan og når man skal bruke målingene de tilbyr. Med de riktige målingene kan du ta bedre beslutninger for å forbedre produktiviteten og ytelsen.

Her er beregningene du bør holde et øye med når du skal følge med på ytelsen til planleggingssystemet ditt:

Utnyttelse

Utnyttelsesgrad er et viktig mål for deg som ønsker å optimalisere driften og utnytte det nettbaserte bookingsystemet. Det måler hvor effektivt du utnytter ressursene dine, for eksempel personale eller utstyr. Høy utnyttelsesgrad indikerer at du konsekvent booker og holder ressursene opptatt, noe som maksimerer inntektspotensialet. På den annen side er lav utnyttelse et tegn på ineffektivitet, noe som kan føre til inntektstap.

Ved å følge med på utnyttelsesgraden kan du identifisere når etterspørselen er størst og fordele ressursene mer effektivt På denne måten kan du finne en balanse mellom å oppfylle kundenes krav og opprettholde driftseffektiviteten.

Lurer du på hvordan du sporer ressursutnyttelsen? Begynn med å identifisere de viktigste ressursene du ønsker å måle, enten det er personale, utstyr eller plass. Deretter teller du hvor mange timer eller enheter du bruker i forhold til det totale antallet som er tilgjengelig. Da får du en tydelig utnyttelsesgrad som du enkelt kan holde oversikt over.

Hvis du ønsker en mindre manuell tilnærming, holder Reservio styr på dette for deg Den viser deg kalenderutnyttelsen i statistikken, sammen med andre nyttige rapporter som vi kommer tilbake til i denne artikkelen.

Ledetid

Ledetid er en annen viktig KPI for avtalestyringssystemer, siden den har direkte innvirkning på kundetilfredsheten og forretningsdriften. Den måler hvor lang tid det tar fra en kunde ber om en tjeneste til den faktiske avtaledatoen. Kundene foretrekker ofte korte ledetider, fordi det er praktisk og gir rask respons. En for kort ledetid kan imidlertid være ressurskrevende og påvirke servicekvaliteten negativt.

Sporing av ledetider hjelper deg med å finne det perfekte punktet for å oppfylle kundenes forventninger og samtidig opprettholde effektiviteten i driften. Det gjør det også mulig å forutse etterspørselsmønstre og fordele ressursene deretter. Ved å inkludere dette målet i rutinene for virksomhetsstyring kan du sikre at du oppfyller kundenes behov uten å bruke for mye ressurser på personale eller utstyr.

For å følge med på denne beregningen kan du begynne med å notere tidspunktet for kundeforespørselen og tidspunktet for oppfyllelse. Deretter trekker du tiden for forespørselen fra tiden for oppfyllelse for å finne ledetiden. Målet er å redusere denne tiden så mye som mulig uten at det går ut over kvaliteten.

Uteblivelser og avbestillinger

Uteblivelser og avbestillinger er viktige nøkkeltall som direkte påvirker bunnlinjen til små bedrifter. No-shows er avtaler der kundene uteblir uten å gi beskjed på forhånd. Dette fører til tapte inntekter og bortkastede ressurser. Avbestillinger, på den annen side, oppstår når kunder avlyser avtaler. De etterlater ofte virksomheten med ubenyttede tidsluker som kunne vært brukt til andre kunder.

Når du begynner å spore avbestillinger, kan du identifisere trender, for eksempel dager med mange uteblivelser eller vanlige årsaker til avbestillinger, slik at du kan iverksette strategier for å minimereimplementere påminnelser om avtaler, fleksible retningslinjer for ombooking eller bøter ved uteblivelse kan du forbedre disse nøkkeltallene og øke effektiviteten i planleggingen.

For å holde oversikt over uteblivelser og avbestillinger på en effektiv måte kan du begynne med å registrere alle planlagte avtaler eller bestillinger. Noter klokkeslett og dato for avbestilling eller når kunden ikke kom. Beregn prosentandelen uteblivelser og avbestillinger i forhold til det totale antallet avtaler eller bestillinger. Denne prosentandelen gir deg et klart bilde av hvor ofte disse hendelsene inntreffer.

Eller du kan ganske enkelt lese rapportene i et timeplanleggingsprogram som Reservio. Der kan du se hvor mange bestillinger som ble avbestilt eller uteble i løpet av en gitt tidsperiode.
Laptop with booking system

Bevaring av kunder

Bevaring av kunder er et viktig nøkkeltall som gjenspeiler hvor vellykket det er å bygge langsiktige kundeforhold. For små bedrifter er det ofte mer kostnadseffektivt å beholde eksisterende kunder enn å skaffe nye. Høye kundebevaringsrater indikerer at planleggingssystemet ditt oppfyller kundenes behov og forventninger, noe som bidrar til lojalitet.

Når du kjenner til disse tallene, kan du identifisere forbedringsområder, for eksempel bedre tilgjengelighet, bedre kundeservice eller personlige planleggingsalternativer. Når du gjør en innsats for å holde på kundene, kan du sikre en jevn strøm av inntekter og dra nytte av positive muntlige anbefalinger. Et godt omdømme i lokalsamfunnet eller bransjen har direkte innvirkning på inntektene og suksessen din.

Begynn med å definere hva kundelojalitet betyr for bedriften din. Det kan være prosentandelen kunder som kommer tilbake, eller hvor lenge en kunde i gjennomsnitt er kunde hos bedriften. Samle inn data om kundeinteraksjoner, kjøp og tilbakemeldinger for å finne ut hva som engasjerer kundene.

Reservio kan også hjelpe deg med å spore denne KPIS-en. Du kan enkelt sjekke hvor stor andel av kundene dine som er nye kontra faste kunder, og hvor de kommer fra. Dette kan gi deg verdifull innsikt i kundekontaktpunktene og hjelpe deg med markedsføring og salgsfremmende tiltak.

Brukervennlighet

Brukervennlighet er en grunnleggende faktor som har direkte innvirkning på hvor vellykket et planleggingssystem er for både bedrifter og kunder. Et brukervennlig avtalestyringsprogram forbedrer kundeopplevelsen og gjør det enkelt for kundene å bestille møter eller tjenester. Det forenkler også de administrative oppgavene for deg og dine ansatte.

For å få et innblikk i dette må du samle inn tilbakemeldinger fra kunder og ansatte for å identifisere smertepunkter og forbedringsområder Ved å kontinuerlig optimalisere brukervennligheten i planleggingssystemene dine kan du tiltrekke deg og beholde flere kunder samtidig som du effektiviserer driften. Til syvende og sist får du bedre kontroll over virksomheten og kundetilfredsheten.

Dette er ikke like enkelt, men du kan likevel sjekke om din nåværende online bookingprogramvare er brukervennlig nok. Samle inn tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkelser eller henvendelser til kundestøtte. Spør brukerne om deres erfaringer med bookingsystemet og om de synes det er intuitivt. Oppfordre dem til å komme med forslag til forbedringer. I tillegg bør du følge med på kundeanmeldelser og kommentarer på sosiale medier, da de ofte gir verdifull innsikt i brukeropplevelsen.

Hvorfor følge opp KPI-er for små bedrifter?

Når hver eneste ressurs og kundeinteraksjon teller, kan det være avgjørende å utnytte kraften i nøkkeltallene. Målingene vi har sett nærmere på - utnyttelse, ledetid, uteblivelser og avbestillinger, kundelojalitet og brukervennlighet - er ikke bare tall. De er kompasset som styrer virksomheten din mot suksess.

Husk at disse måltallene ikke er statiske. De krever kontinuerlig oppfølging og justering. Etter hvert som du implementerer disse beste metodene og følger med på utviklingen, vil du få kontroll over virksomheten og forbedre opplevelsen du gir kundene dine. Så dykk inn i en verden av datadrevet beslutningstaking, og se hvordan småbedriften din vil blomstre.
integration

Ta kontroll over timeplanen din med Reservio

Opprett en gratis konto
Liker du artikkelen?