Vytvorenie rezervácie

Návody > Vytvorenie rezervácie

Tento návod má alternatívu pre organizovanie skupinových udalostí. Zmeniť návod

Registrácia je úspešne za vami, tak poďme vytvoriť prvú rezerváciu. Zvládnete to v Kalendári a je to ešte jednoduchšie ako registrácia.

Obrázok nápovedy - Vytvorenie rezervácie

Rezerváciu pridáte hneď po prihlásení kliknutím na tlačidlo Vytvoriť rezerváciu (alebo kliknutím priamo do kalendára - stačí len vybrať políčko so zodpovedajúcim dátumom a časom). Pred vami sa potom objaví formulár, ktorý vyplníte za pár minút.

 • Najprv zadáte informácie o klientovi - meno, e-mail a telefón. E-mail ani telefón nie sú povinné, ale zjednoduší vám budúcu komunikáciu s klientom.
 • V kolónke Priradiť službu vyberte zo služieb, ktoré prevádzkujete (zadali ste ich pri registrácii a doplníte ich alebo upravíte v záložke Podnikanie) tú, ktorú chce klient rezervovať.
 • Rovnaký postup platí aj pre priradenie zamestnancov (rovnako ako služby, aj zamestnancov môžete pridávať a upravovať v záložke Podnikanie).

Na ďalšom riadku upravíte dátum, čas a predpokladanú dĺžku služby. Stačí vždy kliknúť na prednastavené dáta.

Dĺžka rezervácie sa nastaví automaticky podľa typu priradenej služby (obvyklú dĺžku každej služby nastavíte v záložke Podnikanie).

Ak ju chcete zmeniť, kliknite na jej čas a vyberte zo zoznamu požadovaný údaj alebo ho dopíšte ručne.

Na konci tabuľky nájdete ešte dva nápisy - Pridať poznámku a Pridať opakovanie.

Po kliknutí na Pridať poznámku môžete doplniť poznámku k danej službe či klientovi (napríklad, že sa zídete namiesto v kancelárii v blízkom parku).

Pokiaľ bude klient službu využívať pravidelne, môžete jej nastaviť opakovanie pomocou tlačidla Pridať opakovania. Potom vyberte frekvenciu (denne, týždenne alebo mesačne) vrátane požadovaného počtu a konca opakovania.

Rezerváciu nezabudnite uložiť - potom sa zobrazí vo vašom kalendári. Rezervácia sa ihneď prejaví aj na vašich rezervačných stránkach a klienti sa už na daný čas nemôžu k danému zamestnancovi rezervovať.

Ak sa pokúsite nastaviť tomu istému zamestnancovi rezerváciu na čas, v ktorom už má vykonávať inú službu, systém vás na to pri nastavovaní tejto rezervácie upozorní.

Obrázok nápovedy - Vytvorenie rezervácie

Ukázať príklad

Máte klienta Petra Nováka, s ktorým ste sa telefonicky dohovorili na schôdzke, ktorú teraz potrebujete zadať do kalendára. Schôdzka bude 19. 1. 2015 o 12:00 v kaviarni na Champs-Elysées.

Pôjde na ňu váš zamestnanec Martin Mäsiar a vzhľadom k tomu, že chcete všetko dôkladne prebrať, potrvá schôdzka 4 hodiny. A pretože si chcete byť istí, že na nič nezabudnete, o deň neskôr máte na rovnakom mieste, v rovnakom čase rovnako dlhú schôdzku znova.

Aj keď to na prvý pohľad vyzerá zložito, nastavenie je jednoduché.

 • V kalendári v ľavom stĺpci vyberiete príslušný mesiac a kliknite na správny týždeň. Potom kliknite do políčka 12:00 v stĺpci Pondelok 19.
 • Otvorí sa okno pre zadanie služby. Na jej začiatku je kolónka Klient s tromi riadkami pre meno, e-mail a telefón, ktoré vyplníte.
 • V kolónke Priradiť službu kliknite na nápis Nepriradený a rozbalí sa zoznam, z ktorého vyberiete Schôdzka.
 • Rovnakým postupom v kolónke Priradiť zamestnancov vyberiete príslušného pracovníka (kliknite na Nepriradený, vyberte meno Martina Tinková a kliknite na neho).
 • Teraz ešte nastaviť dátum a čas stretnutia. Ak ste do kalendára klikli na správne miesto, dátum aj začiatok schôdzky je nastavený správne. Ak nie, kliknite do kolónky s nastavenými údajmi o dátume, čase a trvania schôdzky a z kalendára a rozbaľovacích zoznamov vyberte nasledujúce údaje: dátum: 19. 1. 2015, čas: 12:00, dĺžka schôdzky: 4.

Potom kliknite na nápis Pridať poznámku a do okna, ktoré sa objaví, napíšte: V tej malej útulnej kaviarni na Champs-Elysées. Potom kliknite na modré tlačidlo Uložiť poznámku. Poznámka sa uloží a vy sa vrátite do predchádzajúceho nastavenia.

V ňom teraz kliknete na nápis Pridať opakovanie a vyberiete nasledujúce možnosti:

 • Opakuje sa: Denne (vyberte ju z rozbaľovacieho zoznamu)
 • Opakovať raz za: 1 dni
 • Koniec: po 2 udalostiach (stačí v textovom poli prepísať číslicu s počtom opakovaní)

Potom kliknite na Uložiť a vrátite sa do predchádzajúcej editačného okna.

V ňom teraz znovu kliknite na tlačidlo Uložiť a schôdzka je naplánovaná.

Ďalší: Upravenie rezervácie →