Všeobecné nastavenie času

Návody > Všeobecné nastavenie času

Tento návod má alternatívu pre organizovanie skupinových udalostí. Zmeniť návod

V Reserviu je tiež dôležité správne nastavenie času. Nájdete ho v záložke Podnikanie. Stačí kliknúť na sekciu Nastavenie, kde nastavíte napríklad správne časové pásmo, formát času alebo deň, ktorým má začínať týždeň.

Myslite pritom v prvom rade na svojich klientov (teda na to, v akom časovom pásme žijú - ak máte napríklad pobočky firmy inde ako sídlo).

Ak chcete nastavenie času upraviť, kliknite kamkoľvek do oddielu Lokalizácia. Uvidíte niekoľko kolónok s rozbaľovacími možnosťami. Práve pomocou nich nastavíte správne údaje v každom riadku.

  • Pre zmenu časovej zóny stačí kliknúť na rozbaľovací zoznam s automaticky nastavenou časovou zónou a vybrať z neho tú, ktorá má platiť pre vaše rezervačné stránky.
  • V kolónke formát dátumu si vyberiete, akým spôsobom sa na vašich rezervačných stránkach zobrazuje dátum. Na výber máte možnosť buď formát 31.12.2013 alebo 12/31/2013.
  • Vo formáte času nastavíte, či chcete používať 24-hodinový formát alebo 12-hodinový. Záleží len na tom, čo vám viac vyhovuje.
  • Na záver nastavíte, ktorým dňom má začínať týždeň. Na výber máte nedeľu a pondelok. Opäť záleží hlavne na zvyklostiach u vašich klientov.

Obrázok nápovedy - Všeobecné nastavenie času

Ďalší: Upravenie otváracích hodín →