Schvaľovanie a odmietanie rezervácií

Návody > Schvaľovanie a odmietanie rezervácií

Tento návod má alternatívu pre organizovanie skupinových udalostí. Zmeniť návod

Ak máte v Nastavení zvolené manuálne schvaľovania rezervácií, je niekoľko spôsobov, ako sa o novej rezervácii dozviete (pri automatickom schvaľovaní sa rezervácia objaví v kalendári).

  • V názve záložky Kalendár sa objaví číslo s počtom nových rezervácií.
  • V záložke Kalendár sa nad kalendárom objaví upozornenie na novú žiadosť o rezerváciu s menom klienta a s informáciou, akú službu si chce klient rezervovať.
  • V kalendári sa v danom termíne objaví šrafované políčko s menom klienta a vo farbe služby, ktorú si chce klient rezervovať (farbu službe pridelíte v záložke Podnikanie, viac v kapitole Nastavenie služieb).
  • Samozrejme vám tiež príde e-mail s upozornením na novú žiadosť.

Teraz je potrebné žiadosť ešte schváliť (alebo odmietnuť - záleží len na vás). Rezerváciu si otvoríte tým, že kliknete buď priamo na ňu, alebo na upozornenie na novú žiadosť o rezerváciu. Objaví sa okno rezervácie, v ktorom sú:

  • meno a kontaktné údaje klienta,
  • termín rezervácie,
  • druh služby,
  • zamestnanec, od ktorého klient službu chce.

Pokiaľ si klient pri rezervácii nevybral konkrétneho zamestnanca, musíte mu ho v tomto okne prideliť (inak sa rezervácia nedá schváliť). Stačí kliknúť na nápis Nepriradené v kolónke Kto? a vybrať príslušného zamestnanca zo zoznamu, ktorý sa automaticky rozbalí.

Obrázok nápovedy - Schvaľovanie a odmietanie rezervácií

Na konci tabuľky potom vidíte dve tlačidlá - modré s nápisom Schváliť a červené Odmietnuť. Vyberte si jedno z nich, podľa toho či chcete rezerváciu potvrdiť alebo odmietnuť.

Ak ju odmietnete, objaví sa tabuľka, v ktorej môžete napísať klientovi zdvorilý, ale jasný odkaz, prečo ste rezerváciu odmietli. Keď ju schválite, políčko s danou rezerváciou sa v kalendári celé zafarbí (prestane byť vyšrafované).

Ďalší: Rušenie rezervácií →