Ako sa dovolenka prejaví?

Návody > Ako sa dovolenka prejaví

  • Klienti si u daného zamestnanca nemôžu v termíne jeho dovolenky rezervovať služby.
  • Dovolenku vidíte u zamestnanca v kalendári.
  • Ak chcete termín dovolenky zmeniť, kliknite na kolónku s dovolenkou buď v sekcii Dovolenka, alebo v Kalendári. Rovnakým spôsobom, akým ste ich nastavili, potom jednotlivé údaje tiež zmeníte.

Obrázok nápovedy - Ako sa dovolenka prejaví

Ukázať príklad

Dvaja vaši zamestnanci, Peter Šiška a Martin Liška, si chcú vziať spoločne dovolenku od 5. mája od rána do 14. mája do 10 hodín dopoludnia. Vy súhlasíte a teraz ju potrebujete zadať do systému.

  • Kliknite teda na tlačidlo Pridať novú dovolenku v sekcii Dovolenka.
  • Pretože páni plánujú dobrodružnú výpravu, pomenujte dovolenku Cesta do stredu Zeme - stačí to napísať do kolónky Názov.
  • Teraz kliknite na automaticky nastavený dátum v kolónke OD. Objaví sa pred vami kalendár, z ktorého vyberiete dátum 5. 5. 2014. Ak nemáte zapnutú kolónku Celý deň (ak máte, odškrtnite ju), je vedľa dátum ešte čas, ktorý by mal byť automaticky nastavený na začiatok pracovnej doby - nechajte ho teda takto nastavený.
  • Teraz presuňte kurzor k dátumu v kolónke DO, kliknite na prednastavený dátum a nastavte ho na 14. 5. 2014. Potom kliknite na nastavený čas v danej kolónke a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte údaj 10:00.
  • Teraz ešte kliknite na rozbaľovací zoznam v riadku nazvanom Priradiť zamestnanca. Odškrtnite možnosť všetci zamestnanci a namiesto toho zaškrtnite príslušných pracovníkov - teda Petra a Martina.

Potom už len kliknite na Uložiť a páni sa môžu tešiť na zaslúženú dovolenku.

Späť na Návody