Schvaľovanie a odmietanie rezervácií

Návody > Schvaľovanie a odmietanie rezervácií

Tento návod má alternatívu pre rezerváciu služieb. Zmeniť návod

Ak máte v Nastavení zvolené manuálne schvaľovania rezervácií, je niekoľko spôsobov, ako sa o novej rezervácii dozviete (pri automatickom schvaľovaní sa iba zmení číslo s počtom prijatých rezervácií v políčku danej udalosti).

  • V názve záložky Kalendár sa objaví číslo s počtom nových rezervácií.
  • V záložke Kalendár sa nad kalendárom objaví upozornenie na novú žiadosť o rezerváciu s menom klienta a s informáciou, ktorého kurzu sa rezervácia týka.
  • Udalosť, ktorej sa požiadavka na rezerváciu týka, sa vyšrafuje.
  • Samozrejme vám tiež príde e-mail s upozornením na novú žiadosť.

Teraz je potrebné žiadosť ešte schváliť (alebo odmietnuť - záleží len na vás). Udalosť si otvoríte tak, že kliknete buď priamo na ňu, alebo na upozornenie na novú žiadosť o rezerváciu. Objaví sa rezervačné okno udalosti, ktoré už dôverne poznáte. Znovu je v ňom kolónka Rezervácia na schválenie, v ktorej je

  • meno klienta,
  • e-mail klienta,
  • telefón klienta.

Obrázok nápovedy - Schvaľovanie a odmietanie rezervácií

Na konci tohto riadku nájdete aj možnosti rezerváciu Schváliť alebo Odmietnuť. Stačí jednoducho kliknúť na jednu z nich a rezerváciu schválite alebo odmietnete. Reservio potom klientovi automaticky pošle informáciu o tom, či môže s kurzom počítať alebo nie.

Ďalší: Rušenie rezervácií →