Rušenie rezervácií

Návody > Rušenie rezervácií

Tento návod má alternatívu pre rezerváciu služieb. Zmeniť návod

Nie každú rezerváciu, o ktorú klient požiada, musíte schváliť. Ak napríklad máte s klientom zlé skúsenosti, jednoducho jeho žiadosť o rezerváciu odmietnete. Alebo už schválenú rezerváciu zrušíte. Stačí na to opäť len pár kliknutí.

Existujúce rezervácie stornujete v okne pre pridávanie rezervácie (viac v kapitole Nastavenie kalendára). Stačí v ňom kliknúť na krížik vedľa príslušnej rezervácie. Ak je u klienta zadaný e-mail, systém vám ponúkne možnosť poslať mu zdvorilý, ale jasný odkaz, prečo ste rezerváciu zrušili.

Obrázok nápovedy - Rušenie rezervácií

Späť na Návody